Ασφαλιστικές καλύψεις :

Βασική προϋπόθεση των επιλογών είναι να υπάρχει πιστωτική κάρτα στο όνομα του οδηγού με προέγκριση του ποσού απαλλαγής ευθύνης. Σε περίπτωση επιλογής της πλήρης ασφάλισης απαιτείται πάλι η πιστωτική κάρτα του οδηγού χωρίς προέγκριση ποσού . Η ενοικίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς πιστωτική κάρτα μoνo με την έγκριση του υπευθύνου της City Car Rental. Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον πακέτο κάλυψης αυτοκινήτου για να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης (προαιρετικά). Στην Βασική κάλυψη δεν περιέχεται προστασία θραύσης κρυστάλλων. Σε όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις περιέχονται:

  • Σωματικές Βλάβες Τρίτων και Επιβαινόντων
  • Υλικές ζημιές τρίτων
  • Οδική βοήθεια
  • Φροντίδα Ατυχήματος

Κόστος ενοικίασης με Medium Protect:

Εξαίρεση είναι ο ενοικιαστής του οχήματος από την παραπάνω συμβατική συμμετοχή για την αποκατάσταση της ζημιάς του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου της εταιρείας, εάν επιλέξει, κατά την υπογραφή της σύμβασης ενοικίασης, να λάβει την ασφάλιση με την πλήρη απαλλαγή αποζημίωσης (FDW) και να καταβάλει επιπλέον χρέωση για κάθε ενοικίαση ημέρα ως εξής:

Η προαναφερθείσα απαλλαγή του μισθωτή περιλαμβάνει κλοπή ή φωτιά αυτοκινήτου και δεν περιλαμβάνει ζημιά κάτω από το αυτοκίνητο, τροχούς (ελαστικά, ζάντες), κάψιμο καθισμάτων, απώλεια κλειδιών και απώλεια αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα παραπάνω ισχύουν για την ασφάλιση μερικής αποποίησης ζημίας (CDW) – (TP).

Για τις κατηγορίες αυτοκινήτων B, C η βασική κάλυψη συμπεριλαμβάνει το ποσό ευθύνης των 500€ για ζημιά και το ποσό ευθύνης των 500€ για κλοπή. Για τις κατηγορίες αυτοκινήτων D,E, η βασική κάλυψη συμπεριλαμβάνει το ποσό ευθύνης των 700€ για ζημιά και το ποσό ευθύνης των 700€ για κλοπή.Για τις κατηγορίες αυτοκινήτων E1, E2, F η βασική κάλυψη συμπεριλαμβάνει το ποσό ευθύνης των 900€ για ζημιά και το ποσό ευθύνης των 9000€ για κλοπή. Για τις κατηγορίες αυτοκινήτων M1,M2 η βασική κάλυψη συμπεριλαμβάνει το ποσό ευθύνης των 1200€ για ζημιά και το ποσό ευθύνης των 1200€ για κλοπή.

Κόστος ενοικίασης με Total Protect:

Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για: κλοπή αυτοκινήτου, ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τροχούς, (ελαστικά, ζάντες), , απώλεια κλειδιών και απώλεια αξεσουάρ αυτοκινήτου. Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την παραπάνω ευθύνη, αρκεί με την υπογραφή της σύμβασης ενοικίασης να αποδεχτεί την πρόσθετη ασφάλιση των Τροχών – Κάτω από τα γυαλιά ασφαλείας (WUG) και επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος ανά ημέρα ενοικίασης ως εξής:

Το ποσό των
8,00 ευρώ για οχήματα κατηγορίας Β,C
Το ποσό των
12,00 ευρώ για οχήματα κατηγορίας D
Το ποσό των
12,00 ευρώ για οχήματα κατηγορίας E,E1,E2
Το ποσό των
12,00 ευρώ για οχήματα κατηγορίας F
Το ποσό των of
12,00 ευρώ για οχήματα κατηγορίας M1
Το ποσό των
15,00 ευρώ για οχήματα κατηγορίας M2

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής (οδηγός αυτοκινήτου) του αυτοκινήτου της πόλης δεν είναι υπεύθυνος, αυτός ή αυτή δεν χρεώνεται.

Τα παραπάνω πακέτα ασφάλισης δεν έχουν ισχύ σε περιπτώσεις::

  • Α) Ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και τοξικών ουσιών
  • Β)Το όχημα χρησιμοποιείται από άτομο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος στο μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Γ) Ο οδηγός παραβιάσει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και να μην χρησιμοποιήσει το όχημα για αγώνες, δοκιμαστική οδήγηση, ούτε σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή δρόμους που είναι ακατάλληλοι για το όχημα.
  • Δ)Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής (πελάτης) δεν ειδοποιήσει αμέσως την City Car Rental για οποιοδήποτε ατύχημα ή συμβάν προκύψει και δεν λάβει αστυνομική και ασφαλιστική αναφορά του συμβάντος.